Kvalitná strecha

Správna realizácia:

- overená firma zaoberajúca sa výstavbou a rekonštrukciami striech dlhšie obdobie

- firma s konkrétnym sídlom

- dôsledne a zrozumiteľne vypracovaná cenová ponuka podľa poskytnutých plánov, prípadne osobnej obhliadky a konzultácie so zákazníkom

- zmluva o dielo , zazmluvnený termín realizácie

- realizácia strechy bez akejkoľvek zálohy zo strany zákazníka

- záruka na prácu a materiál

- pozáručný servis

- vystavená faktúra spolu so záručným listom