O firme

STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR OTVORENÉ !!!


Nájdete nás vedľa DREVONY v areáli DAŇOVÉHO ÚRADU V SEREDI


NOVINKA !!!

  • Väzníkové krovy - predaj a montáž
  • STAVEBNÉ REZIVO SKLADOM
  • Rezanie a hobľovanie reziva
  • Doprava reziva
  • Rozšírený sortiment strešných krytín o krytinu CREATON a LA ESCANDELLA
  • PLOCHÉ STRECHY
  • LEXAN a ŠINDEL SKLADOM
  • KLAMPIARSKA DIEĽŃA - 4 m klampiarska ohýbačka


STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR - zabezpečuje kompletný servis pri stavbe a rekonštrukcii strechy. Zákazníkovi dodávame strechu ako ucelenú službu - od obhliadky stavby a konzultácie so zákazníkom, bezplatného vypracovania cenovej ponuky, dodania materiálu až po kompletné zhotovenie strešného plášťa.

STREŠNÉ CENTRUM ponúka svojim zákazníkom predaj materiálu vrátane doplnkov a PROFESIONÁLNYM POKRÝVAČOM a KLAMPIAROM možnosť využívať KLAMPIARSKU OHÝBAČKU 4 m profilov. Súčasťou našej práce sú TESÁRSKE, POKRÝVAČSKÉ a KLAMPIARSKE PRÁCE.

STRECHA NA KĽÚČ - v súčastnosti sa opäť začali využívať a rekonštruovať prázdne priestory pod strechou. STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR sa venuje aj rekonštrukciám podkrovných priestorov. Pre plnohodnotné využitie podkrovných priestorov na bývanie je nesmierne dôležité, aby bol strešný plášť zhotovený odborne, od postavenia strešnej konštrukcie, až po detailne urobený strešný plášť, vrátane tepelných izolácíí. Pred samotnou rekonštrukciou strechy na vyžiadanie poskytujeme i možnosť konzultácie stavu stavby s odborníkom na statiku.


REALIZÁCIA NA KĽÚČ

- obhliadka stavby a konzultácia so zákazníkom

- bezplatné vypracovanie cenovej ponuky

- samotná realizácia

- odovzdanie stavby zákazníkovi


ZHOTOVENIE A REKONŠTRUKCIE STRIECH VYKONÁVAME BEZ AKEJKOĽVEK ZÁLOHY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA!!!veluxtondachrotomediterrankmbetakjgbramac

blacho