Tesárske práce

Zhotovenie novej strechy začína tesárskym remeslom. Kvalita ich práce Vám zaručí stabilnú a bezpečnú strechu na mnoho rokov. Veľmi dôležité sú pre tesára podklady od projektanta - pôdorys a rez. Podľa predložených dokumentov tesári zhotovia strešnú konštrukciu  - krov. Pri rekonštrukciách starších striech vykonávame vždy vyrovnanie, prípadne spevnenie krovu, tak aby v konečnom dôsledku i rekonštruovaná strecha vyzerala bezchybne.