Ukážka strany

Zvyčajne má rekonštrukcia strechy dva najčastejšie dôvody. Prvým je zatekanie starej strechy, druhým jej neuspokojivý estetický vzhľad. Kvalitná strecha nad hlavou sa výraznou mierou podpisuje pod komfort bývania či práce. Prečo si teda nedopriať tú najlepšiu?

Prečo sa rekonštrukcia strechy vyplatí

Funkčnosť strechy je kľúčová pre akúkoľvek nehnuteľnosť. Jej správne zateplenie a izolačné parametre musia byť maximálne funkčné, a práve kvalitná rekonštrukcia strechy to zaistí. Základom je správna skladba strešného plášťa a jej bezchybná izolácia. Rekonštrukcia strechy je individuálnou záležitosťou, a teda nemusí zahŕňať iba nevyhnutnú opravu poškodených častí, ale aj jej rozšírenie či celkovú zmenu tvaru, vybudovanie okien, vikierov i obytného podkrovia, alebo dokonca aj inštaláciu solárnej techniky. Možností je mnoho a odrážajú budúci očakávaný stav majiteľa či investora. Je však potvrdené, že rekonštrukcia strechy s odborne prevedeným zateplením vedie k zníženiu nákladov (najmä na vykurovanie a klimatizáciu), ako aj k zvýšeniu celkovej hodnoty danej nehnuteľnosti.

Na koho sa obrátiť

Rekonštrukcia strechy predstavuje významný zásah nielen do vzhľadu stavby, ale aj do financií vo vašom rozpočte. Preto je na mieste správna voľba firmy, v réžii ktorej prebehne rekonštrukcia strechy bez problémov – bez ohľadu na to, či ide o tradičnú alebo modernú stavbu. Rekonštrukcia strechy má garantovať kvalitu a dlhodobú životnosť. Vo všeobecnosti sa odporúča osloviť viacerých odborníkov a vyžiadať si cenové ponuky, v ktorých majú byť ocenené všetky náležitosti rekonštrukcie strechy. Dajte na odporúčania, online recenzie, tipy známych i vlastnú intuíciu. Overte si výpisy daných firiem so živnostenského i obchodného registra. Vybranú spoločnosť čo najpodrobnejšie oboznámte so svojimi požiadavkami. Stretnite sa s jej obchodným zástupcom a diskutujte, predstavte mu vlastnú víziu a plány. On už bude vedieť, akým spôsobom môže rekonštrukcia strechy v ich réžii naplniť vaše očakávania. Nezabúdajte, že rekonštrukcia strechy je dôležité rozhodnutie, ktoré si vyžaduje dôsledné plánovanie aj realizáciu. A firma, ktorá si stojí za kvalitou svojej práce, na ňu poskytuje záruku.

Menu